12 grudnia

Klęski żywiołowe, reakcje ludzi na klęski żywiołowe

Klęski żywiołowe

Klęską żywiołowa nazwiemy kilka zjawisk wchodzących w zakres tego szerszego pojęcia, a mianowicie: kataklizm, nieszczęście, ekstremalne zjawisko, które powoduje znaczne szkody. To żywioł z jakim zderza się człowiek, ale w żaden sposób nie jest w stanie mu zapobiec. Klęska żywiołowa związana jest z siłami natury, których człowiek, jako nawet doskonałe stworzenie nie może przezwyciężyć. Natura może zniszczyć nas w mgnieniu oka. Zdajemy sobie z tego sprawę, ale na klęskę żywiołową nie ma ani leku, ani konkretnych działań profilaktycznych. Do klęsk żywiołowych zaliczamy klęski związane z czterema żywiołami, skąd też nazwa, a zatem: powietrzem, wodą, ogniem i ziemią. Z tymi żywiołami związane są natomiast kolejne klęski: huragan, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, susza. Wyróżnić można też przypadki losowe, jak na przykład uderzenie pioruna w kilka domów. Czasem jakiś tylko jeden konkretny dom dotyka klęska żywiołowa i wówczas narzekamy na los, bowiem wydaje nam się, że to tylko wpływ jakiś złych niewidzialnych sił albo gniewu Pana Boga.

Reakcje ludzi na klęski żywiołowe

Często, gdy dotykają nas klęski żywiołowe najpierw się załamujemy. Pierwszą fazą obcowania z klęską żywiołową jest bezsprzecznie szok. Nie możemy uwierzyć w to, co się stało i obwiniamy wszystko i wszystkich naokoło, dlaczego akurat nas to spotkało. Nie umiemy się nijak pogodzić z zastaną rzeczywistością. Ta pierwsza faza szoku mija zazwyczaj po kilku dniach lub wcześniej w zależności od naszego charakteru i wiary w Boga oraz ludzi, którzy nas otaczają. Jeśli są obok nas, którzy odpowiednio umieją nas pocieszyć, szok mija szybciej. Jeśli jednak brakuje takich osób, które umiałyby nas pocieszyć, depresja związana z klęską żywiołową nie mija szybko. Dobrze zachowują się wówczas ludzie, którzy już następnego dnia po nieszczęśliwym wydarzeniu tłumaczą sobie zaistniała  sytuację jedną sentencją : „Tak miało być”. Wydawałoby się, że to zwykłe słowa, które nic nie znaczą. Nie są jednak stekiem bzdur, bo przecież znajdują swoje uzasadnienie w pocieszeniu, jakiego dostarczają. Warto pamiętać, że zwykłe słowa czasem więcej znaczą niż wyszukane zdania.

8 grudnia

Zachowanie ludzi wobec klęski żywiołowej, Wichura

Zachowanie ludzi wobec klęski żywiołowej

Reakcja zwana szokiem często wiąże się tylko z jednym lub dwoma typowymi ludzkimi zachowaniami wobec klęski żywiołowej. Możliwości są dwie: płacz lub kompletna drętwota. Statystycznie płacz zdarza się zdecydowanie częściej, choć pewien marazm i obojętność są tez i stanem bezpośrednim zamiast szoku lub następującym bezpośrednio po nim. Wszystkie inne reakcje nawet najbardziej zaskakujące są w ogromie takiego nieszczęścia uzasadnione. Częstą reakcją są omdlenia i to u osób, po których moglibyśmy się tego nie spodziewać. Czasem ludzie wyjątkowo spokojni mogą zachować się w takiej sytuacji wyjątkowo agresywnie, a osoby zazwyczaj dość agresywne i energiczne mogą w jednej chwili zamrzeć ze stresu i zamknąć się w sobie na jakiś czas. Klęski żywiołowe na pewno nie należą do pozytywnych zjawisk, które wywołują w nas podnoszenie adrenaliny. Nikomu nie należy też życzyć, aby kiedyś coś podobnego go spotkało. Nikt do końca nie jest też przewidzieć swojej reakcji, są to bowiem sytuacje, w których mogą nastąpić zachowania bezwarunkowe i nieświadome.

Wichura

Z pojęciem wichury wiąże się dość silny wiatr. Czasem nawet się nie spodziewamy, kiedy jeden z mocniejszych podmuchów może przesunąć coś obok garażu pod domem. Jednak najbardziej niewiarygodną możliwością jest zerwanie przez taki podmuch wiatru dachu. Taką sytuację należy nazwać przypadkiem losowym, bo wątpliwe, aby na raz w jednym miejscu wichura poderwała kilka dachów. W takim przypadku można mówić o jakimś fatum. Wszyscy zastanawiają się wówczas, dlaczego my, a nie sąsiad, który wiecznie zajmuje się jakimiś machlojkami. Szukamy jakiegoś racjonalnego wytłumaczenia, które znikąd nie może nadejść, bo go niestety nie ma. Zaczynamy oczywiście od przeglądania materiałów technicznych z jakich korzystaliśmy przy budowie. Zastanawiamy się, czy wszystko zostało wykonane prawidłowo i czy odpowiada standardom budowlanym. Jeśli dach wykonywała jakaś ekipa remontowa, wówczas w pierwszej kolejności wystosujemy obwinienia na pewno do firmy, z której najęliśmy robotników. Firma może jednak odmówić pomocy i nawet nie wysłuchać naszych argumentów.

2 grudnia

Pożar, powódź

Pożar

Pożary zdarzają się w ostatnich latach bardzo często z uwagi na anomalia pogodowe. Dziwną sprawą było wystąpienie pożarów w okolicach Moskwy z powodu wysokich upałów w ciągu ostatniego lata. Dym utrzymywał się na tyle, że mieszkańcy wychodząc z domu, mogli uczynić to wyłącznie przy użyciu odpowiedniej maski. Reszta pozostawała w swoich mieszkaniach i właściwie w jakiś sposób się dusiła, bo okna przecież otworzyć nie mogła ze względu na duże ilości substancji wydzielających się z ognia zawartych w tym czasie w powietrzu. Pożary zdarzają się też często wiosną, gdy jacyś nieodpowiedzialni ludzie podpalają łąki, bo myślą, że w taki oto sposób pomogą po zimie otaczającemu ich środowisku wyglądać lepiej. Żadna z tych osób nie pomyśli natomiast, ile stworzeń zabija, wypalając trawę, nie mówiąc już o innych szkodach, jakie stwarza pobliskim skupiskom mieszkaniowym i lasom. Od palącej się łąki może zapalić się pobliski dom lub stodoła, a zazwyczaj do takich sytuacji dochodzi na wsi. Stratami mogą być nie tylko ofiary w postaci ludzi, ale i bydła.

Powódź

Powódź to szczególnie drażliwy temat wśród Polaków, ale i innych narodów na świecie. Polacy pamiętają szczególnie jedną z powodzi zwaną Powodzią Tysiąclecia z 1997 roku, kiedy pod wodą znalazło się ogromna część terytorium Polski, Austrii, Czech i Niemiec. To wydarzenie pamiętają ci, stali się ofiarą tej klęski. Ludzie zostali bez domów, a ci których dobytek jakimś cudem ocalał kilka lat remontowali pomieszczenia swoich domów. Najgorszą kwestią w przypadku klęsk żywiołowych w Polsce są opłakane zapomogi w naprawdę czasem niewielkich ilościach. W mediach tylko dużo się mówi o tym, jak polski rząd jest wspaniałomyślny, jak pomaga i ile przeznacza na pomoc powodzianom. Jaka jest jednak prawda wiedzą tylko ci, którzy bezpośrednio doświadczyli tej pomocy. Często spotykamy się z odruchami wyjątkowej dobroci ze strony tych, po których nawet byśmy się nie spodziewali takiego działania. Zdarzają się takie sytuacje, że zupełnie obcy ludzie przychodzą do nas z kopertami i pomagają kwota pieniężną, jaką posiadają, czyli z ewangelicznym wdowim groszem.

12 listopada

Pożary i szarańcza

Klęską żywiołową mogą być również pożary, które rozprzestrzeniają się na rozległych terenach.  Pożary nawiedzają nas przede wszystkim w okresach suszy, która powoduje że prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru jest dość duże. Głównym sprzymierzeńcem pożarów, oprócz suszy, jest wiatr, który powoduje, że ogień może się rozprzestrzeniać z wielką prędkością. Pożary nawiedzają głównie tereny gdzie znajdują się rozległe połacie lasów, które są głównym pokarmem ognia. Do likwidowanie ogromnych pożarów poza jednostkami straży pożarnej wykorzystywane jest również wojsko z całym swoim sprzętem. Śmigłowce latają z ogromnymi zbiornikami pełnymi wody i rozlewają ją na palące się obszary. Klęski pożarów zagrażają nie tylko ludziom ale i także zwierzętom żyjącym w lasach. Mnóstwo leśnych mieszkańców traci życie przez bezlitośnie rozprzestrzeniający się ogień. Pożar pochłania lasy w przeciągu paru godzi. Żeby las wróci do tej samej postaci potrzeba dal drzew i całej roślinności kilkudziesięciu lat bez podobnych klęsk.

Klęki żywiołowe to nie tylko katastrofy wywoływane przez wiatr, wodę czy ogień. Mogą one być również spowodowane przez zwierzęta. W szczególności często są one powodowane przez owady takie jak na przykład szarańcza. Jeżeli w danym roku warunki klimatyczne są przyjazne dla rozmnażania się owadów, to zawsze jest prawdopodobieństwo, że będą one plagą podczas lata. Tak jest w przypadku szarańczy, która jest zmora rolników. Stado szarańcza potrafi pozbawić ich plonów w przeciągu paru minut. Chmura szarańczy nadciągająca nad pola uprawne potrafi pozbawić rolników całkowicie ich dochodów. Przez takie klęski jest niedobór plonów i ceny artykułów żywnościowych idą w górę, co łączy się z niezadowoleniem społeczeństwa. Aby temu zapobiec naukowcy opracowują przeróżne, chemiczne preparaty, które mają na celu odstraszyć niebezpieczne owady. Jednak owady są zwierzętami, które bardzo szybko się uodparniają na te chemikalia i nawiedzają uprawy każdego roku silniejsze i bardziej odporne na wszelkiego rodzaju trutki.

20 października

Stan klęski żywiołowej

Jak sama nazwa wskazuje klęski żywiołowe są negatywnym aspektem działalności przyrody w życiu ludzkości. Klęski żywiołowe powodują, że ludność obszarów na których wystąpiły kataklizmy, często zostaje bez dachu nad głową, w wyniku czego ich standard życia diametralnie się obniża. Klęski żywiołowe mają to do siebie, że w większości są nieprzewidywalne i jeżeli już występują to ich skutki są katastrofalne dla ludzi. Ludzie próbują ustrzec się przed klęskami żywiołowymi, prowadząc badania i tworząc grupy naukowców, których zadaniem jest przewidywanie i ostrzeganie społeczeństwa przed nadchodzącą katastrofą. Klęski żywiołowe dla przyrody są rzeczą naturalną, natomiast dla człowieka nie, ponieważ zaburzają one jego naturalny system, życia. To powoduje że człowiek nigdy nie będzie potrafił żyć w zgodzie z naturą i jej działalnością. Klęski żywiołowe pojawiają się od zawsze. Przez takie katastrofy wiele gatunków roślin i zwierząt przestał istnieć, ale w zamian pojawiały się nowe, które zmieniały oblicze natury.

Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych, który jest wprowadzany na podstawie ustawy z dnia osiemnastego kwietnia dwa tysiące drugiego roku przez Radę Ministrów, która decyduje czy ogłosić stan klęski czy nie. Stan klęski żywiołowej jest wprowadzany na obszarach, które najbardziej zostały dotknięte w wyniku klęsk żywiołowych. Mogą to być na przykład obszary popowodziowe lub terenu po trzęsieniu ziemi. W terminie do dziewięćdziesięciu dni po zakończeniu klęski nie mogą odbywać się żadne wybory. Jest to prawo wprowadzone przez państwo. Stan klęski żywiołowej stosuje się tylko w wypadkach wielkich katastrof wywołanych przez żywioł lub przez awarię techniczną. Do interwencji ochronnych wykorzystywane są wtedy wszystkie dostępne instytucje państwowe które mogą pomóc w likwidowaniu skutków klęski żywiołowej lub zapobieganiu skutkom jej rozprzestrzenianiu się. Stan klęski żywiołowej jest dla państwa sprawdzianem pod względem działania organizacji aparatu państwowego i jego interwencji

19 sierpnia

Ubezpieczenia, odszkodowania…

Ubezpieczenia

Kwestia ubezpieczenia na wypadek klęski żywiołowej stała się palącym problemem w 1997 roku, kiedy wielu poszkodowanych przez powódź nie otrzymało większego wsparcia, z powodu braku ubezpieczenia. Wówczas okazało się jak bardzo to może być istotne. Kwota, którą musimy przeznaczyć na ubezpieczenie nie jest duża w porównaniu z tym, co możemy otrzymać, gdy dotknie nas nieszczęście. Warto więc się zastanowić zanim odmówimy naszemu ubezpieczycielowi. Ważne też by przed podpisaniem dokładnie przeczytać umowę i upewnić się, że zawiera ona dokładnie wszystko to, o co nam chodziło. Klęski żywiołowe, których w tym roku doświadczyli mieszkańcy różnych części świata przekonują, że lepiej dmuchać na zimne. Jeśli więc mieszkamy na terenach zalewowych lepiej ubezpieczyć się od następstw powodzi, gdy mamy uprawy blisko lasów dobrze ubezpieczyć je od pożaru. Idąc za tym schematem i dodając do niego te najpowszechniejsze wypadki, jak uderzenie pioruna czy wichury, jesteśmy w stanie zabezpieczyć swoje mienie tak, że w razie nieszczęścia nie pozostaniemy bez pieniędzy.

Odszkodowania

W społeczeństwie ciągle pokutuje opinia, że jak trzeba nas ubezpieczyć, to ubezpieczyciel nie spocznie dopóki nie podpiszemy umowy. Natomiast, gdy spotyka nas jakiś wypadek i trzeba by nam wypłacić odszkodowanie sprawa nie jest już tak nagląca. Nie do końca jest to zgodne z prawdą. Wyobraźmy sobie na przykład kilka wsi przez które przetoczył się huragan. Zniszczeń jest całe mnóstwo, osób poszkodowanych też. Zapewne wszystkie chciałyby odzyskać choć część swojego mienia. Ubezpieczyciel nie może jednak wypłacać pieniędzy na słowo honoru, potrzebuje dowodów. Musi więc na miejsce wysłać rzeczoznawcę, który oceni zniszczenia. Poza tym, jeśli więcej osób jest dotkniętych skutkami klęski żywiołowej, również prace biurowe i administracyjne się nawarstwiają. Stąd wynikają opóźnienia. Może się też oczywiście zdarzyć, że firma ubezpieczająca faktycznie ociąga się z wypłatą odszkodowań. Wówczas możemy skorzystać z usług firm pośredniczących w odzyskiwaniu należności. Tylko w tym wypadku trzeba sprawdzić wiarygodność takiej instytucji oraz dokładnie przeczytać umowę aby nie okazało się, że właściwie to się nie opłaci, bo firma w nagrodę bierze 50% prowizji.

14 sierpnia

Pomocy!

Służby ratownicze

Klęski żywiołowe nie zdarzają się na szczęście nagminnie. Jeśli jednak już się zdarzą, mało kto ma kompetencje ku temu, by wiedzieć jak sobie z nimi radzić. Dlatego lepiej w takich sytuacjach nie udawać mądrzejszego niż się jest i dla bezpieczeństwa ogółu pozostawić radzenie sobie z nieoczekiwaną, kryzysową sytuacją właściwym służbom. To znaczy komu? Zależnie od tego, co się dzieje, może to być straż pożarna, policja, służby porządkowe, służby medyczne, a czasami wojsko. Oni z pewnością lepiej wiedzą, co powinno się robić w jakiej kolejności i gdzie. Dla przeprowadzenia sprawnej akcji ratunkowej, po prostu trzeba im ułatwiać działania. Nie oznacza to oczywiście heroicznej walki o tytuł lokalnego bohatera. Należy po prostu wykonywać polecenia właściwych służb, ufając że mają one znacznie większe doświadczenie w takich stacjach niż poszkodowani. Pozostawienie walki z żywiołem i jego skutkami w gestii służb ratowniczy będzie z pewnością najlepszym rozwiązaniem. W końcu lepiej zadzwonić pod 112 i poprosić o pomoc, niż na przykład dać się porazić prądem przy próbie wyciągania samochodu spod przywalającego go słupa wysokiego napięcia.

Pomoc poszkodowanym

Klęska żywiołowa może dotknąć praktycznie każdego, może więc być i naszym udziałem. Dobrze o tym pamiętać. Gdy słyszymy informacje o ludziach, którzy stracili wszystko, na co przez całe życie pracowali, nie pozostawajmy obojętni. Oni potrzebują pomocy, nie powinni pozostać sami w swoim nieszczęściu. Pomóc w takiej sytuacji możemy na wiele sposobów. Najprostszym jest wysłanie smsa, z którego dochód jest przeznaczony dla poszkodowanych. Do tego nie musimy robić niemal nic. Możemy też wysłać pieniądze na konkretne konto czy ofiarować je w czasie prowadzonej zbiórki. Jeśli mamy jakieś rzeczy w dobrym stanie, które mogłyby się przydać osobom poszkodowanym, również możemy je oddać. Gdy mamy więcej czasu i czujemy się na siłach, możemy też pomóc zupełnie bezpośrednio i zgłosić się do właściwych służb, które organizują akcje porządkowe lub pracują nad odbudową i remontem budynków. Sposobów pomocy jest dużo, tylko od nas zależy, który wybierzemy, ważne abyśmy nie pozostali obojętni wobec cudzego nieszczęścia.

6 lipca

Wołanie o pomoc…

Ujarzmienie żywiołu

Klęska żywiołowa przynosi same straty. Dla przykładu – powódź, która nawiedziła w ostatnim czasie wiele terenów na terytorium Polski, doprowadziła do zniszczenia ogromnej ilości plonów. Sytuacja ta doprowadzi do wzrostu cen żywności w kolejnych miesiącach tego roku. Klęska żywiołowa ma zatem skutki dalekosiężne, dlatego polityka kraju powinna prowadzić do stworzenia odpowiednich zabezpieczeń. Politycy mimo zapewnień o podjęciu kroków w tym kierunku, często nie robią nic. Nikt nie doprowadzi do ujarzmienia żywiołu, ale można zapewnić odpowiednią pomoc ludziom dotkniętym klęską żywiołu. W Polsce najczęstszymi klęskami żywiołowymi są powodzie. Coraz częściej zdarzają się jednak różnego rodzaju huragany i tornada, których skutkami są często zerwane dachy. Rzadko raczej mamy do czynienia z pożarami, które wzniecone zostały wskutek silnych upałów. Zwykle są one jednak spowodowane brakiem rozsądku u ludzi czyli rozpaleniem ogniska w środku lasu, wypalaniem traw, porzuceniem szklanej butelki czy niedopałka papierosa.

Pomoc

Po klęsce żywiołowej życie osób dostępnych tą tragedią może się załamać. W tym czasie najważniejsza jest pomoc, zarówno materialna, jak i psychiczna. A nawet przede wszystkim potrzebna jest pomoc psychologa. Osobom, które przeżyły klęskę żywiołową ciężko powrócić do równowagi psychicznej. Ciężko zaakceptować sytuację, w której utraciliśmy wszystko, cały dobytek, dorobek naszego życia. Najgorsza jest sytuacja, w której z powodów klęski żywiołowej utraciliśmy kogoś bliskiego. Aby pogodzić się z tym wszystkim i zacząć normalnie żyć na nowo, musimy wyzbyć się strachu związanego z zagrożeniem klęską żywiołową. Nie jest to zadanie łatwe i prawdopodobnie nie obędzie się bez wizyty u psychologa, który pomoże nam wyjść z tego psychicznego dołka. Klęskę żywiołową trzeba uznać za swojego rodzaju oczyszczenie, które mimo, że przyniosło ogromne straty, pozwoli nam zmienić swoje podejście do życia. Po takiej tragedii ludzie zaczynają doceniać drobne rzeczy, gesty, których do tej pory nie zauważali. Doceniamy kontakty z ludźmi i wydarzenia dnia codziennego.