1 października

Susze, osuwiska

Susze

Susze ostatnio również należą do dość częstych u nas klęsk żywiołowych. Z suszą mamy do czynienia wówczas, gdy przez dłuższy czas nie występują opady. Taki stan rzeczy jest dużym problemem dla środowiska, bo powoduje niszczenie ekosystemu, nie tylko przez wysuszenie, ale również przez pożary. Susza, podobnie jak grad czy nadmierne opady, stanowi największe zagrożenie dla upraw rolnych. Czasami może doprowadzić do całkowitego ich zniszczenia, nawet jeśli rolnicy próbują rośliny podlewać. Bywa, że na niektórych obszarach dochodzi do wysuszenia całych hektarów upraw. Oczywiście na wypadek suszy można się ubezpieczyć, jednak samo odszkodowanie nie załatwia sprawy. Bowiem susza  ma długotrwałe skutki dla producentów rolnych. Najczęściej skutkuje wzrostem cen płodów rolnych w całym kraju. Poza tym poszkodowany rolnik musi zadbać o to, by nabyć materiały do siewu na kolejny rok, gdyż susza pozbawia go jego własnych. Nawet jeśli czasami uda się coś z uprawy ocalić, to i tak nie jest to pełnowartościowe, więc po prostu nie nadaje się użycia w kolejnym roku.

Osuwiska

Osuwiska powstają w wyniku intensywnych i długotrwałych opadów, trzęsienia ziemi lub roztopów. Wiążą się z nagłym osunięciem podłoża, z powodu nadmiernej jego wilgotności, a co za tym idzie zwiększenia jego ciężaru. Z takim zjawiskiem można się spotkać w różnych warunkach klimatycznych. Najczęściej osuwanie ziemi jest samoistne, może się jednak zdarzyć, że doprowadzi do niego ludzka działalność. Dość częste są w związku z tym osunięcia dróg. W samej Małopolsce w związku z intensywnymi opadami tylko w tym roku nastąpiło ponad tysiąc osunięć różnej wielkości. W wyniku takiej klęski żywiołowej zniknęły całe wioski. Ich mieszkańcy zostali wprawdzie ewakuowani, ale ich domy zostały całkowicie zniszczone. Część miejscowości zniszczonych przez osunięcia ziemi trzeba przenieść całkowicie na inne, bezpieczne tereny. W historii znane są też ogromne osuwiska, które niszczyły całe miasta. Jedna z bardziej spektakularnych klęsk żywiołowych tego rodzaju miała miejsce w 2001 roku. Wówczas górskie zbocze osunęło się na San Salvador.