20 października

Stan klęski żywiołowej

Jak sama nazwa wskazuje klęski żywiołowe są negatywnym aspektem działalności przyrody w życiu ludzkości. Klęski żywiołowe powodują, że ludność obszarów na których wystąpiły kataklizmy, często zostaje bez dachu nad głową, w wyniku czego ich standard życia diametralnie się obniża. Klęski żywiołowe mają to do siebie, że w większości są nieprzewidywalne i jeżeli już występują to ich skutki są katastrofalne dla ludzi. Ludzie próbują ustrzec się przed klęskami żywiołowymi, prowadząc badania i tworząc grupy naukowców, których zadaniem jest przewidywanie i ostrzeganie społeczeństwa przed nadchodzącą katastrofą. Klęski żywiołowe dla przyrody są rzeczą naturalną, natomiast dla człowieka nie, ponieważ zaburzają one jego naturalny system, życia. To powoduje że człowiek nigdy nie będzie potrafił żyć w zgodzie z naturą i jej działalnością. Klęski żywiołowe pojawiają się od zawsze. Przez takie katastrofy wiele gatunków roślin i zwierząt przestał istnieć, ale w zamian pojawiały się nowe, które zmieniały oblicze natury.

Stan klęski żywiołowej jest jednym ze stanów nadzwyczajnych, który jest wprowadzany na podstawie ustawy z dnia osiemnastego kwietnia dwa tysiące drugiego roku przez Radę Ministrów, która decyduje czy ogłosić stan klęski czy nie. Stan klęski żywiołowej jest wprowadzany na obszarach, które najbardziej zostały dotknięte w wyniku klęsk żywiołowych. Mogą to być na przykład obszary popowodziowe lub terenu po trzęsieniu ziemi. W terminie do dziewięćdziesięciu dni po zakończeniu klęski nie mogą odbywać się żadne wybory. Jest to prawo wprowadzone przez państwo. Stan klęski żywiołowej stosuje się tylko w wypadkach wielkich katastrof wywołanych przez żywioł lub przez awarię techniczną. Do interwencji ochronnych wykorzystywane są wtedy wszystkie dostępne instytucje państwowe które mogą pomóc w likwidowaniu skutków klęski żywiołowej lub zapobieganiu skutkom jej rozprzestrzenianiu się. Stan klęski żywiołowej jest dla państwa sprawdzianem pod względem działania organizacji aparatu państwowego i jego interwencji